PUBLIKACJE

Poznaj wydawnictwa naszego Archiwum
2019

Archiwa Tożsamości Narodowej

Redakcja: M. Lenart (teksty), S. Marchel, A. Starczewska-Wojnar
Opole 2019

ISBN: 978-83-953026-7-1

Seria: Opera Extraordinaria, t. XII. Interretialia e-2

Pobierz wersję elektroniczną.
2019

Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji

Materiały źródłowe do dziejów parafii Górnoślązaków w Teksasie
P. Nosiadek


Opole 2019
 

ISBN 978-83-7126-341-5,978-83-953026-4-0 (książka papierowa)
ISBN 978-83-7126-344-6,978-83-953026-5-7 (epub)
ISBN 978-83-7126-345-3,978-83-953026-6-4 (mobi)
ISBN 978-83-7126-342-2,978-83-953026-3-3 (pdf)

Seria: Opera Extraordinaria, t. XI

Cena 46.20 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2019

Carla Herrmanna zbiór receptur różnych

Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu
M. Blach-Margos

 

Opole 2019

ISBN 978-83-7126-340-8
ISBN 978-83-953026-2-6

 

Seria: Opuscula Extraordinaria, t. II


Cena: 22.20 zł

2019

Podróż Filipka z biegiem Odry

Koncepcja: M. Iżykowska

 

Opole 2019

ISBN 978-83-953026-1-9

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości. Materiały edukacyjne, t. II

 

Publikacja bezpłatna

2018

Informator o zasobie do 1945 roku

Redakcja: S.Marchel, A.Starczewska-Wojnar, B. Sypko

 

Opole 2018

ISBN 978-83-949449-1-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. XI. Interretialia e-1

2018

Odra – rzeka wspomnień i wyzwań

Odra – rzeka wspomnień i wyzwań

Cz. 1: „Ocalone dla przyszłości.
Odrzańska droga wodna: studia i  materiały;

Redakcja: M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2018
ISBN: 978-83-949449-3-3

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. II

 

Cena: 28,30 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2018

Odra – rzeka wspomnień i wyzwań

Cz. 2: „Zatrzymane w nurcie czasu. Odra w obiektywie Jerzego Stemplewskiego”

Redakcja: M. Lenart, A.Starczewska-Wojnar

 

Opole 2018
ISBN: 978-83-949449-4-0

 

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. II

 

Cena: 34,30 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2017

Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI, in Polonia (1918-1921) Nuncjusz na ziemiach pogranicza. Archilles Ratti, późniejszy Pius XI, w Polsce (1918-1921)

Redakcja: A. Bortolato, M. Lenart

Watykan 2017

ISBN: 978-88-266-0031-4
ISBN: 978-83-940452-8-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. X

 

Cena 97.00 zł

1970

Przeczytano, przyjęto, podpisano

Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu

Opracowanie: M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2017
ISBN: 978-83-940452-9-6, 978-83-65681-10-2

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. IX

Cena: 62,50 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2017

Warownym grodem jest nasz Bóg

Katalog wystawy przygotowanej z okazji rocznicy 500-lecia ogłoszenia tez Marcina Lutra

Koncepcja: M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2017

 

ISBN: 978-83-65681-08-9, 978-83-940452-7-2

Publikacja bezpłatna

Pobierz wersję elektroniczną.
2017

Kreatorzy - opolskie osobistości niebanalne

Katalog wystawy i gry miejskiej przygotowanych z okazji 800-lecia miasta Opola

 

Koncepcja: J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2017

 

ISBN: 978-83-949452-6-5, 978-83-65681-03-04

Publikacja bezpłatna

Pobierz wersję elektroniczną.
2016

Corti rinascimentali extraurbane - Podmiejskie dwory renesansowe

Corti rinascimentali extraurbane. Un modelo di cultura tra Italia e Polonia / Podmiejskie dwory renesansowe.

Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce
Redakcja: M. Lenart, M. Wrana

 

Padova - Opole 2016

 

 

ISBN: 978-83-940452-3-4, 978-83-64806-78-04

Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, t. I

 

Cena: 152,00 zł

2016

Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu

Edycja krytyczna
G. Brożyna, K. Kossakowska-Jarosz

 

Opole 2016

ISBN:978-83-940452-5-8, 978-83-64806-99-5

Seria: Opera Extraordinaria, t. VIII

 

Cena: 30,40 zł

Pobierz wersję elektroniczną.
2015

Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w.

Opracowanie: M. Lenart

 

Opole 2015

 

ISBN: 978-83-940452-2-7, 978-83-64806-71-1

Seria: Opuscula Extraordinaria, t. I

 

Cena: 23,00 zł

2015

Wychować człowieka nowego...

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951

Opracowanie: J. Sowińska, B. Sypko

 

Opole 2015

 

ISBN: 978-83-940452-0-3, 978-83-64806-60-5

Seria: Opera Extraordinaria, t. VII

 

Cena: 28,00 zł

2015

Ty bestya! Ty kamelo!

Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938)

Opracowanie: M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar

 

Opole 2015

 

ISBN: 978-83-940452-1-0, 978-83-64806-59-9

Seria: Opera Extraordinaria, t. VI

 

Cena: 49,00 zł

2015

Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska

Genealogia dei desideri. Pio X nella memoria del popolo dell`Alta Slesia
Redakcja: M. Lenart, G. Romanato

 

Watykan 2015

 

ISBN: 978-88-209-9577-5, 978-83-6241-95-4, 978-83-904142-6-3

Seria: Opera Extraordinaria, t. V

 

Cena: 60,00 zł

2014

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy

Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi
Redakcja: M. Lenart

 

Opole 2014

 

ISBN: 978-83-904142-8-7

Seria: Opera Extraordinaria, t. IV

 

NAKŁAD WYCZERPANY

2014

Lista Żydowska - jeszcze jedno świadectwo Holokaustu

Wypisy źródłowe z akt zespołu Urzędu Statystycznego Rzeszy przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. Lata 1940-1944

Opracowanie: M. Osika, A. Starczewska-Wojnar

Opole 2014

 

ISBN: 978-83-904142-7-0, 978-83-64806-00-1

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. III

 

NAKŁAD WYCZERPANY

2014

Pochód pierwszomajowej poprawności

Święto pracy na Opolszczyźnie w latach 1945-1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu

Opracowanie: S. Marchel, J. Sowińska

 

Opole 2014

 

ISBN: 978-83-62421-93-0, 978-83-904142-5-6

Seria: Opera Extraordinaria, t. II

 

NAKŁAD WYCZERPANY

2013

Otwarty Skarbiec Pamięci

Część pierwsza - Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu.

Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji

Redakcja: M. Lenart

 

Opole 2013

 

ISBN: 978-83-904142-25, 978-83-62421-74-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. I

Część 1: NAKŁAD WYCZERPANY

Pobierz wersję elektroniczną.
2013

Otwarty Skarbiec Pamięci

Część 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania.

Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji

Redakcja: M. Lenart

 

Opole 2013

 

ISBN: 978-83-904142-25, 978-83-62421-74-9

 

Seria: Opera Extraordinaria, t. I

Część 2: Cena: 47,00 zł

Pobierz wersję elektroniczną.